MBTI® czyli Myers-Briggs Type Indicator oraz teoria typu psychologicznego oferuje racjonalną i spójną strukturę, poprzez którą można postrzegać normalne, codzienne różnice pomiędzy ludźmi. Ważną częścią teorii oraz zasad etycznych, leżących u podstaw MBTI, jest docenienie i konstruktywne korzystanie z tych różnic. Przejście od rozpoznania i zrozumienia do doceniania i efektywnego korzystania z różnic pomiędzy osobami nie jest łatwe, ponieważ każdy nosi w sobie naturalne przekonanie o wyższości własnego sposobu widzenia rzeczy i podejmowania decyzji.  Wstęp do Typu, Isabel Briggs Myers
ibmMBTI® to wskaźnik psychologiczny opracowany przez Katharine Briggs i Isabel Briggs – Myers w oparciu o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Według MBTI® nie ma złych ani dobrych typów osobowości, są one odmienne i unikatowe, ale wszystkie ważne w budowaniu różnorodności otaczającego nas świata. Znajomość MBTI® pozwala na uwolnienie potencjału drzemiącego w każdym z nas. MBTI® pomaga odkryć, co najbardziej motywuje każdego z nas, pomaga identyfikować nasze mocne strony, unikalne talenty oraz potencjalne drogi rozwoju. Umożliwia lepsze zrozumienie i docenienie osób różniących się od nas oraz wskazuje na źródła wielu nieporozumień i konfliktów interpersonalnych.

Kalendarz certyfikacji 2019


Pobierz broszurę informacyjną

email: biuro@forid.pl
tel. +48 607 688 008
ul. Tamka 49 m11, 00-355 Warszawa
Certyfikacja MBTI   

Nauczysz się jak w pełni korzystać z procesu i struktury MBTI. Otrzymasz wartościowe materiały i narzędzia do pracy z MBTI. Uzyskasz uznaną na całym świecie międzynarodową kwalifikację

Kalendarz Certyfikacji 2019

MBTI